Mức phí Bảo hiểm cháy nổ chung cư 2022

Theo quy định tại Điều 1 Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 97/2021 / NĐCP (có hiệu lực từ ngày 23/12/2021) quy định rõ mức phí bảo hiểm cháy nổ chung cư, đóng bảo hiểm / năm đối với nhà ở chung, nhà ở, tập thể, ký túc xá có […]