Phí bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc

Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Phí bảo hiểm = Giá trị tài sản X Tỷ lệ phí. Bảng tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của các cơ sở. STT Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ Mức khấu trừ(loại) Tỷ lệ phí bảo hiểm/năm (%) 1 Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung […]