Phí Bảo Hiểm TNDS Ô Tô Năm 2022

Phí bảo hiểm tnds ô tô

Bảng biểu phí Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới  1.Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới Số TT Loại xe Phí bảo hiểm thuần/ năm Phí bảo hiểm gộp/năm (Bao gồm 10% VAT) I Xe ô tô không kinh doanh vận tải […]