Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu
[section label=”banner”] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”] [ux_banner bg=”495″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” video_sound=”true”] [text_box text_color=”dark” width=”100″ width__sm=”100″ padding=”8px 0px 50px 45px” position_x=”100″ position_y=”0″ position_y__md=”50″ text_align=”left”] [ux_text font_size__sm=”0.75″ line_height__sm=”1.25″]

Dịch vụ

 

bảo hiểm HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU PVI

 

→ Bảo hiểm PVI tự hào cung cấp khách hàng chương trình “ Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu” bảo vệ tài chính khách hàng cho những rủi vận chuyển quốc tế.

→ Những điều cần biết bao gồm: Phí, quyền lợi, các điểm loại trừ và thủ tục mua bảo hiểm.

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_banner bg=”1300″ bg_size=”original” effect=”sparkle”] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [section label=”Giới thiệu” padding=”0px” visibility=”hide-for-small”] [row label=”giới thiệu 1″ h_align=”center”] [col span=”7″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_text font_size__sm=”1″]

Giới Thiệu Sơ Lược Về PVI

Những danh hiệu và giải thưởng mà PVI đã đạt được trong những năm qua là kết quả của sự nổ lực không ngừng nhằm đem đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng .

[/ux_text] [/col] [/row] [row label=”giới thiệu 2″ h_align=”center”] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”bounceInUp”] [featured_box img=”692″ img_width=”46″ pos=”center” font_size=”small”]

DANH HIỆU

Doanh nghiệp Bảo hiểm duy nhất được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”bounceInUp”] [featured_box img=”690″ img_width=”46″ pos=”center” font_size=”small”]

UY TÍN

Top 10 Doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ Uy Tín 3 năm liên tiếp 2017, 2018, 2019

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”bounceInUp”] [featured_box img=”688″ img_width=”46″ pos=”center” font_size=”small”]

XUẤT SẮC

Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2017, 2018.

[/featured_box] [/col] [/row] [gap height=”23px”] [/section] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”9px 0px 5px 0px” align=”center” bg_color=”rgb(64, 69, 128)” bg_radius=”5″ text_depth=”1″ depth=”1″ depth_hover=”1″] [ux_text text_align=”center”]

Thông tin cần biết khi tham gia Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

[/ux_text] [/col] [/row] [section label=”Thông tin”] [row padding=”46px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″] [row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”496″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

1. Bảo Hiểm Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu Là Gì??

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Bảo hiểm hàng hóa bảo hiểm cho những tổn thất, mất mát của đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa trong quá trình vận chuyển ( Xuất nhập khẩu)

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(154, 208, 173)” color=”light”]

2. Lịch Sử Ra Đời Của Bảo Hiểm Hàng Hoá?

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Từ thế kỷ V trước công nguyên, vận chuyển đường biển ra đời

→ Nhiều rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển: tàu bị chìm đắm, cháy nổ, đâm va .

 • Các chủ hàng, chủ tàu tập hợp nhau lại thành những phường hội cùng bảo hiểm cho các thành viên.
 • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển ra đời, hợp đồng bảo hiểm hàng hóa đầu tiên năm 1347.
 • Bảo hiểm hàng hóa là một trong những nghiệp vụ đầu tiên được triển khai
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”497″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”498″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

3. Các Rủi Ro Thường Gặp Trong Bảo Hiểm Hàng Hoá.

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Cháy nổ.
 • Đâm va.
 • Trật bánh.
 • Hàng hóa bị rò chảy.
 • Hàng đổ vỡ.
 • Hàng bị móp méo.
 • Rách bao bì.
 • …..
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

4. Những Đối Tượng Có Thể Mua Bảo Hiểm Hàng Hoá.

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Người mua hàng, người bán hàng
 • Các nhà sản xuất, chế biến hàng hóa
 • Các nhà phân phối sản phẩm
 • Các Công ty vận tải, đại lý giao nhận vận tải (logistics)
 • Các ngân hàng
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”499″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 5 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”498″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

5. Lợi Ích Của Việc Mua Bảo Hiểm Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu?

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Đảm bảo tài chính cho doanh nghiệp khi có tổn thất xảy ra với hàng hóa
 • Ổn định chi phí kinh doanh, giúp doanh nghiệp phát triển
 • Tạo tâm lý ổn định giúp các doanh nghiệp sẵn sàng mở rộng đầu tư kinh doanh
 • Doanh nghiệp được hỗ trợ (kinh nghiệm/ nhân lực/ tài chính) trong việc đề phòng và hạn chế tổn thất với hàng hóa
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 6 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

6. Quyền lợi Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu PVI.

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Điều khoản bảo hiểm hàng hóa ”A”:

 • Bồi thường những tổn thất chung và chi phí cứu hộ, bởi BẤT KỲ nguyên nhân nào không nằm trong điều khoản loại trừ.

Điều khoản bảo hiểm hàng hóa ”B”

 • Cháy hoặc nổ, tàu thuyền bị mắc cạn, chạm đáy, chìm đắm, lật úp, phương tiện chuyên chở với bất kỳ vật thể bên ngoài nào không phải nước, dỡ hàng tại cảng lánh nạn, động đất núi lữa phun, sét đánh, hy sinh tổn thất chung, ném hàng xuống biển hoặc nước cuống trôi.
 • Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi mạn tàu.
 • Bồi thường cho tổn thất chung, hai tàu đâm va cùng có lỗi

Điều khoản bảo hiểm hàng hóa ”C ”

 • Tổn thất, thiệt hại của đối tượng được bảo hiểm có thể quy định hợp lý do: Cháy hoặc nổ, tàu thuyền bị mắc cạn, chạm đáy, chìm đắm, lật úp, phương tiện chuyên chở với bất kỳ vật thể bên ngoài nào không phải nước, dỡ hàng tại cảng lánh nạn, động đất núi lữa phun, sét đánh, hy sinh tổn thất chung, ném hàng xuống biển
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”499″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 7 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”498″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

7. Phí Bảo Hiểm Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu Tính Như Thế Nào?

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Phí Bảo Hiểm = Giá Trị Hàng Hoá X Tỷ Lệ Phí.
 • Khách hàng có thể lựa chọn BH theo giá FOB, CIF, CNF..v..v..
 • Khách hàng có thể chọn mua BH cho 100% giá trị BH hoặc 110% giá trị BH (gồm 10% lãi ước tính)
 • Tỷ lệ phí sẽ tuỳ vào mức độ rủi ro của từng loại hàng và điều kiện tham gia sẽ có các biểu phí khác nhau, tỷ lệ phí thường gặp giao động từ 0.06% – 0.1%.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 8 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

8. Ví Dụ Cách Tính Phí Bảo Hiểm Hàng Hoá.

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Khách Hàng A có lô hàng vải lụa trị giá 100.000 USD Xuất khẩu sang Trung Quốc.

Phí bảo hiểm = 100.000 USD X Tỷ lệ phí.

 • VD Tỷ lệ phí là 0.08% thì phí sẽ bằng 100.000 USD x 0.08% = 80 USD.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”499″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 9 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”498″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(51, 99, 251)” color=”light”]

9. Thủ Tục Mua Bảo Hiểm và Phương Thức Thanh Toán

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Khách hàng liên hệ Hotline 0888 54 54 58 để được tư vấn và cấp đơn toàn quốc.

Phương thức thanh toán:

 • Tiền mặt: Thanh toán sau khi nhận đơn.
 • Chuyển khoản.

Thông tin chuyển khoản:

 • CÔNG TY BẢO HIỂM PVI THỐNG NHẤT.
 • VIETCOMBANK – CHI NHÁNH HCM.
 • SỐ TÀI KHOẢN: 0071.001.271.086.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section label=”lý do” bg_color=”rgba(228, 228, 228, 0.47)” padding=”28px” height=”300px” border=”0px 0px 6px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”] [row style=”collapse” width=”custom” custom_width=”1200px” h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”11″ align=”center”]

Lý Do Chọn Mua Bảo Hiểm Hàng Hóa PVI

———————–

 • PVI là đơn vị uy tín hàng đầu Việt Nam, luôn chiếm giữ vị trí số 1 thị phần.
 • Hệ thống bồi thường chuyên nghiệp, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng kịp thời.
 • Phí bảo hiểm ưu đãi hàng đầu thị trường.
 • Quý khách vui lòng liên hệ tư vấn viên để được tư vấn 0888 54 54 58.

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”3″ padding=”15px 15px 15px 15px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” visibility=”hide-for-medium”] [ux_image id=”705″ image_size=”original”] [/col] [/row] [/section] [section label=”nhận bẳng giá” bg_overlay=”rgba(22, 22, 22, 0.01)” padding=”65px”] [row style=”collapse” width=”custom” custom_width=”1200px”] [col span=”6″ span__sm=”12″ depth=”2″] [ux_banner bg=”1376″ bg_size=”original” effect=”snow”] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 20px” padding__sm=”0px 5px 0px 5px” align=”center” depth=”2″]

Form Đăng Ký

[divider width=”78px” height=”2px” margin=”-0.9em” color=”rgb(29, 11, 56)”] [gap height=”31px”] [contact-form-7 id=”786″] [/col] [/row] [/section] [row label=”FAQ” style=”collapse” width=”full-width” padding=”60px 60px 15px 60px” padding__sm=”66px 0px 57px 0px”] [col span__sm=”12″ margin=”-60px 0px 0px 0px” margin__sm=”-59px 0px 0px 0px” align=”left” bg_color=”rgb(237, 241, 247)” bg_radius=”10″] [row_inner width=”full-width”] [col_inner span__sm=”12″ align=”center”]

Câu hỏi thường gặp

[/col_inner] [/row_inner] [accordion] [accordion-item title=”Tải File quy tắc bảo hiểm hàng hóa loại A.”]

Xem quy tắc bảo hiểm hàng hóa loại A hoặc tải về

Mẫu xem trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Tải File quy tắc bảo hiểm hàng hóa loại B.”]

Xem quy tắc bảo hiểm hàng hóa loại B hoặc tải về

Mẫu xem trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Tải File quy tắc bảo hiểm hàng hóa loại C.”]

Xem quy tắc bảo hiểm hàng hóa loại C hoặc tải về

Mẫu xem trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Tải File quy tắc bảo hiểm hàng hóa bằng đường hàng không.”]

Xem quy tắc bảo hiểm hàng hóa bằng đường hàng không hoặc tải về

Mẫu xem trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Các Điều Khoản Bảo Hiểm Hàng Hóa Thường Áp Dụng Là Gì?”]
 • Điều khoản bảo hiểm hàng hóa (Điều kiện A, B,C) / Institute Cargo Clauses (A,B,C)
 • Điều khoản bảo hiểm than / Institute Coal Clauses
 • Điều khoản bảo hiểm dầu chở rời / Institute Bulk oil Clauses
 • Điều khoản bảo hiểm thực phẩm đông lạnh (loại trừ thịt đông lạnh)
 • Institute Frozen Food Clauses (Excluding Frozen meat)
 • Điều khoản bảo hiểm chiến tranh hàng hóa / Institute War Clauses (Cargo)
 • Điều khoản bảo hiểm đình công hàng hóa / Institute Strike Clauses (Cargo).
[/accordion-item] [accordion-item title=”Điều khoản loại trừ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu?”]
 • Lỗi cố ý của Người được bảo hiểm.
 • Rò rĩ thông thường, hao hụt thông thường về trọng lượng.
 • Tổn thất chi phí do việc đóng gói, chuẩn bị cho đối tượng bảo hiểm không hợp lý.
 • Tổn thất do chi phí ẩn tỳ, nội tỳ của đối tượng bảo hiểm.
 • Tổn thất thiệt hại chi phí do người sở hữu không đủ khả năng thanh toán hoặc khó khăn về tài chính.
 • Tổn thất hay thiệt hai do sữ dụng vũ khí chiến tranh.
 • Không đủ khả năng đi biển của tàu, do sự không phù hợp của tàu, máy bay, phương tiện vận chuyển.
 • Không bồi thường tổn thất do chiến tranh, nội chiến, đình công, bắt giữ…
[/accordion-item] [accordion-item title=”Các Chứng Từ Cần Cung Cấp Để Mua Bảo Hiểm Hàng Hoá?”]
 • Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa có chữ ký đóng dấu của Người mua bảo hiểm. Là bộ phận cấu thành của Hợp đồng BH/Đơn BH chứng minh người mua bảo hiểm đã yêu cầu bảo hiểm
 • Hợp đồng mua bán và/hoặc Hóa đơn thương mại hoặc hóa đơn bán hàng nội địa. Hợp đồng mua bán là chứng từ bắt buộc trong trường hợp chưa có thông tin về hành trình vận chuyển hàng hóa
 • Tín dụng thư (Letter of Credit) – trong trường hợp mở L/C
 • Vận tải đơn (Bill of Lading) hoặc Hợp đồng vận chuyển. Vận tải đơn là chứng từ quan trọng chứng minh người được bảo hiểm là chủ sở hữu lô hàng và là bằng chứng lô hàng đã vận chuyển.
 • Phiếu đóng gói (Packing List)
[/accordion-item] [/accordion] [row_inner style=”collapse”] [col_inner span__sm=”12″ padding=”30px 0px 0px 0px” align=”center”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [title style=”center” text=”Sản phẩm liên quan”] [ux_pages style=”bounce” type=”slider” col_spacing=”small” depth=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_bullets=”true” auto_slide=”5000″ text_align=”center”]

Đánh giá 4.9 / 5. Bình chọn: 1678