Bảo hiểm PVI: Doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu thị trường cho thấy doanh thu cao trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp

Tổ chức xếp hạng quốc tế AM Best vừa công bố xếp hạng của Tổng công ty Bảo hiểm PVI năm 2020. Dưới đây là các đánh giá của AM Best khi công bố xếp hạng này AM Best cho biết, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tổng công ty Bảo hiểm PVI, công ty bảo hiểm phi nhân thọ...