Bảo Hiểm Sức Khỏe Nhân Viên

[section label=”banner”] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”] [ux_banner bg=”495″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” video_sound=”true”] [text_box text_color=”dark” width=”100″ width__sm=”100″ padding=”0px 50px 0px 45px” position_x=”50″ position_y=”50″ position_y__md=”50″ text_align=”left”] [ux_text font_size__sm=”0.75″ line_height__sm=”1.25″]

Dịch vụ

 

bảo hiểm sức khỏe nhân viên – PVI CARE

 

→Bảo Hiểm PVI tự hào mang đến chương trình Bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên với mức phí cạnh tranh nhất, đảm bảo dịch vụ hài lòng cho khách hàng.

→ Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp.

→ An tâm phát triển nhân sự.

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_banner bg=”1291″ bg_size=”original” effect=”sparkle” link=”https://pvithongnhat.com/san-pham/bao-hiem-suc-khoe-nhan-vien”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [ux_text font_size=”0.75″]

Chọn xem các Gói chương trình & Phí mẫu

[/ux_text] [section label=”Pricing Table 7″ bg_color=”rgb(83, 137, 246)” dark=”true” padding=”16px”] [tabgroup style=”outline” nav_size=”large” align=”center”]
[row style=”collapse” width=”full-width” h_align=”center” padding=”50px 50px 50px 50px” padding__sm=”50px 0px 50px 0px”] [col span__sm=”12″ span__md=”12″ divider=”0″ align=”center” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_radius=”12″] [divider width=”100%” height=”2px” color=”rgb(111, 166, 212)”] [ux_text font_size=”4″]

biểu phí bảo hiểm sức khỏe nhân viên [/ux_text] [/col] [/row]

[row style=”collapse” width=”full-width” h_align=”center” padding=”50px 50px 50px 50px” padding__sm=”50px 0px 50px 0px”] [col span__sm=”12″ span__md=”11″ align=”center” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_radius=”14″] [divider width=”100%” height=”2px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

phí mẫu bảo hiểm sức khỏe nhân viên

[/col] [/row]
[/tabgroup] [/section] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”9px 0px 5px 0px” align=”center” bg_color=”rgb(64, 69, 128)” bg_radius=”5″ text_depth=”1″ depth=”1″ depth_hover=”1″] [ux_text text_align=”center”]

Thông tin cần biết khi tham gia Bảo Hiểm Sức Khỏe Nhân Viên

[/ux_text] [/col] [/row] [section label=”Thông tin”] [row padding=”46px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″] [row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”496″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

1. Bảo Hiểm Sức Khoẻ Nhân Viên Là Gì?

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Khác với bảo hiểm sức khỏe cá nhân, bảo hiểm sức khỏe nhân viên PVI thiết kế chỉ dành riêng cho Doanh nghiệp.
 • Quyền lợi được thiết kế rộng hơn, phí thấp hơn.
 • Bảo lãnh thanh toán cả nội trú ngoại trú.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(7, 201, 75)” color=”light”]

2. Đối Tượng Mua Bảo Hiểm Sức Khoẻ PVI

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • thành viên thuộc các tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam
 • Người phụ thuộc hợp pháp của các thành viên được bảo hiểm.
 • Độ tuổi 15 ngày tuổi đến 65 tuổi.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”497″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”498″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

3. Quyền Lợi Bảo Hiểm Sức Khỏe Doanh Nghiệp

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • PVI sẽ chi trả 100% số tiền thực tế khi xảy ra các rủi ro như: Tai nạn, ốm đau, Nha khoa, Thai sản… Tối đa theo hạn mức chương trình.
 • Không giới hạn bệnh viện, chi phí khám, loại thuốc.
 • Bảo lãnh thanh toán nội trú, ngoại trú hơn 100 Bệnh viện toàn quốc.
 • Hỗ trợ các chi phí khác như: Dịch vụ xe cứu thương, chi phí chăm sóc tại nhà, tử vong…
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

4. Phí Bảo Hiểm Sức Khoẻ PVI

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Phí bảo hiểm được PVI thiết kế linh hoạt dựa theo nhu cầu của khách hàng (Không cố định theo gói ), Quyền lợi càng cao thì phí càng tăng tương ứng.
 • Phí giao động từ 1.500.000 – 8.000.000 người/ năm.
 • Có chính sách giảm phí theo số lượng nhân viên.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”499″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 5 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”498″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

5. Phương Thức Thanh Toán

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Tiền mặt: Thanh toán sau khi nhận đơn.
 • Chuyển khoản.

Thông tin chuyển khoản:

 • CÔNG TY BẢO HIỂM PVI THỐNG NHẤT.
 • VIETCOMBANK – CHI NHÁNH HCM.
 • SỐ TÀI KHOẢN: 0071.001.271.086.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section label=”nhận bẳng giá” bg_overlay=”rgba(22, 22, 22, 0.01)” padding=”65px”] [row style=”collapse” width=”custom” custom_width=”1200px”] [col span=”6″ span__sm=”12″ depth=”2″] [ux_banner bg=”1376″ bg_size=”original” effect=”snow”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 20px” padding__sm=”0px 5px 0px 5px” align=”center” depth=”2″]

Form Đăng Ký

[divider width=”78px” height=”2px” margin=”-0.9em” color=”rgb(29, 11, 56)”] [gap height=”31px”] [contact-form-7 id=”786″] [/col] [/row] [/section] [row label=”FAQ” style=”collapse” width=”full-width” padding=”60px 60px 60px 60px” padding__sm=”66px 10px 57px 10px”] [col span__sm=”12″ margin=”-60px 0px 0px 0px” margin__sm=”-59px 0px 0px 0px” align=”left” bg_color=”rgb(237, 241, 247)” bg_radius=”10″] [row_inner] [col_inner span__sm=”12″ align=”center”]

Câu hỏi thường gặp

[/col_inner] [/row_inner] [accordion] [accordion-item title=”Quy tắc bảo hiểm sức khỏe”]

Tải File quy tắc Bảo hiểm sức khỏe hoặc xem online

Mẫu xem trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Thủ tục chi trả bảo hiểm sức khoẻ PVI?”]
 • Trường hợp được bảo lãnh thanh toán, khách hàng chỉ cần đưa thẻ bảo hiểm cho bệnh viện.
 • Trường hợp không được bảo lãnh, khách hàng cần yêu cầu bệnh viện xuất Hoá đơn, kèm các giấy tờ liên quan như toa thuốc, phiếu khám… sau đó gửi lại PVI sẽ được hoàn lại chi phí trong 15 ngày.
 • Hotline hướng dẫn 24/7 hỗ trợ khách hàng.
[/accordion-item] [accordion-item title=”Các lưu ý liên quan đến chứng từ”]
 • Toa thuốc khám chữa bệnh phải có đóng dấu của cơ sở khám chữa bệnh, và phải thể hiện chi tiết số lượng và liều lương dùng thuốc cũng như tên bác sĩ điều trị.
 • Hóa đơn thuốc phải phù hợp với chỉ định của bác sĩ điều trị về chủng lọai & số lượng.
 • Không sử dụng 01 toa thuốc nhiều lần cho các hóa đơn thuốc kèm theo.
 • Các chỉ định xét nghiệm của bác sĩ mà không tìm ra bệnh hoặc không liên quan đến việc điều trị bệnh tật thì không được bảo hiểm.
[/accordion-item] [accordion-item title=”Thời gian chờ trong bảo hiểm sức khoẻ doanh nghiệp.”]
 • PVI không yêu cầu khám sức khoẻ trước khi mua bảo hiểm, tuy nhiên khách hàng cần lưu ý các thời gian chờ sau:
 • 30 ngày đối với bệnh tật mới phát sinh thông thường.
 • 365 ngày đối với bệnh mãn tính, bệnh có sẵn.
 • 60 ngày đối với nạo, phá thai do chỉ định của Bác sĩ và biến chứng của thai sản.
 • 270 ngày đối với trường hợp sinh đẻ.
 • Lưu ý: Có thể miễn thời gian chờ khi năm trước tham gia bảo hiểm tại công ty bảo hiểm khác.
[/accordion-item] [accordion-item title=”Mua Bảo hiểm sức khoẻ PVI ở đâu?”]

Liên hệ Hotline để nhận báo giá 0888 54 54 58, tư vấn miễn phí giao đơn tận nơi.

 • Các địa chỉ PVI ở TP HCM:
 • Bảo Hiểm PVI Thống Nhất: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM.
 • Bảo hiểm PVI Bến Thành: Toà nhà 13 Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM
 • Bảo hiểm PVI Gia Định: Tòa nhà 40 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP.HCM
 • Bảo hiểm PVI Hồ Chí Minh: 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM
 • Bảo hiểm PVI Sài Gòn: 261-263 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
[/accordion-item] [/accordion] [row_inner style=”collapse”] [col_inner span__sm=”12″ padding=”30px 0px 0px 0px” align=”center”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [title style=”center” text=”Sản phẩm liên quan”] [ux_pages style=”bounce” type=”slider” col_spacing=”small” depth=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_bullets=”true” auto_slide=”5000″ text_align=”center”]

Đánh giá 4.9 / 5. Bình chọn: 1257