Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước

Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước
[section label=”banner”] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”] [ux_banner bg=”495″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” video_sound=”true”] [text_box text_color=”dark” width=”100″ width__sm=”100″ padding=”8px 50px 0px 45px” position_x=”100″ position_y=”0″ position_y__md=”50″ text_align=”left”] [ux_text font_size__sm=”0.75″ line_height__sm=”1.25″]

Dịch vụ

 

bảo hiểm du lịch TRONG NƯỚC PVI

 

→ Bảo hiểm du lịch trong nước (nội địa) được PVI thiết kế gói sản phẩm với mức phí tốt nhất thị trường.

→ Đối tượng hướng đến là nhóm doanh nghiệp tham gia du lịch nội địa ở Việt Nam.

[/ux_text] [gap] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_banner bg=”1298″ bg_size=”original” effect=”sparkle”] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [section label=”Giới thiệu” padding=”0px” visibility=”hide-for-small”] [row label=”giới thiệu 1″ h_align=”center”] [col span=”7″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_text font_size__sm=”1″]

Giới Thiệu Sơ Lược Về PVI

Những danh hiệu và giải thưởng mà PVI đã đạt được trong những năm qua là kết quả của sự nổ lực không ngừng nhằm đem đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng .

[/ux_text] [/col] [/row] [row label=”giới thiệu 2″ h_align=”center”] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”bounceInUp”] [featured_box img=”692″ img_width=”46″ pos=”center” font_size=”small”]

DANH HIỆU

Doanh nghiệp Bảo hiểm duy nhất được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”bounceInUp”] [featured_box img=”690″ img_width=”46″ pos=”center” font_size=”small”]

UY TÍN

Top 10 Doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ Uy Tín 3 năm liên tiếp 2017, 2018, 2019

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”bounceInUp”] [featured_box img=”688″ img_width=”46″ pos=”center” font_size=”small”]

XUẤT SẮC

Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2017, 2018.

[/featured_box] [/col] [/row] [gap height=”23px”] [/section] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”9px 0px 5px 0px” align=”center” bg_color=”rgb(64, 69, 128)” bg_radius=”5″ text_depth=”1″ depth=”1″ depth_hover=”1″] [ux_text text_align=”center”]

Thông tin cần biết khi tham gia Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước

[/ux_text] [/col] [/row] [section label=”Thông tin”] [row padding=”46px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″] [row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”496″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

1. Đối Tượng Tham Gia Bảo Hiểm Du Lịch Nội Địa PVI?

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Những người đi

 • Tham quan
 • Nghỉ mát
 • Tắm biển, leo núi
 • Hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(16, 238, 94)” color=”light”]

2. Phạm Vi Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước PVI?

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Tử vong, thương tật thân thể do tai nạn.
 • Tử vong do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.
 • Tử vong hoặc thương tật thân thể do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.
 • Trường hợp Người được bảo hiểm khảo sát thám hiểm, biểu diễn nguy hiểm, đua xe, đua ngựa, đua thuyền; thi đấu có tính chất chuyên nghiệp các môn: bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván…chỉ được bảo hiểm với điều kiện đã nộp thêm phụ phí bảo hiểm cho Bảo hiểm PVI theo thỏa thuận
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”497″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(46, 223, 108)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”498″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

3. Phí Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước?

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm X Tỷ lệ phí.

 • Số tiền bảo hiểm: Khách hàng chủ động chọn từ: 10 triệu – 100 triệu VNĐ.

Tỷ Lệ Phí:

 • Theo chuyến hoặc ở khách sạn nhà nghỉ: 0.015% người/ngày.
 • Phụ phí: Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia khảo sát thám hiểm, biểu diễn nguy hiểm, đua xe, đua ngựa, đua thuyền; thi đấu có tính chất chuyển nghiệp các môn: bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt vánPHỤ PHÍ: 1%người/cuộc thi đấu/ngày.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

4. Ví Dụ Cách Tính Phí Bảo Hiểm Du Lịch PVI

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Nhóm công ty A 10 người đi du lịch Đà Lạt 5 ngày, mua với số tiền bảo hiểm là 100 triệu.

Phí bảo hiểm là:

100 triệu X 0.015% X 5 ngày X 10 người = 750.000 VNĐ.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”499″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 5 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”498″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(99, 251, 51)” color=”light”]

5. Thủ Tục Mua Bảo Hiểm và Phương Thức Thanh Toán

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Khách hàng liên hệ Hotline 0888 54 54 58 để được tư vấn và cấp đơn miễn phí toàn quốc.

Phương thức thanh toán:

 • Tiền mặt: Thanh toán sau khi nhận đơn.
 • Chuyển khoản.

Thông tin chuyển khoản:

 • CÔNG TY BẢO HIỂM PVI THỐNG NHẤT.
 • VIETCOMBANK – CHI NHÁNH HCM.
 • SỐ TÀI KHOẢN: 0071.001.271.086.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section label=”lý do” bg_color=”rgba(228, 228, 228, 0.47)” padding=”28px” height=”300px” border=”0px 0px 6px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”] [row style=”collapse” width=”custom” custom_width=”1200px” h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”11″ align=”center”]

Lý Do Chọn Mua Bảo Hiểm Du Lịch Nội Địa PVI

———————–

 • Nhà Bảo hiểm có uy tín, năng lực và chất lượng hàng đầu Việt nam
 • Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và tận tụy.
 • Sẵn sàng hỗ trợ y tế khẩn cấp toàn cầu bởi hệ thống International SOS (hotline quốc tế: 00-84-8-38275328)
 • Giải quyết bồi thường minh bạch, nhanh chóng và chính xác.
 • Sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn 24/7 bởi Văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng Bảo hiểm Con người phía Bắc, phía Nam và hotline 1900 54 54 58.
[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”3″ padding=”15px 15px 15px 15px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” visibility=”hide-for-medium”] [ux_image id=”705″ image_size=”original”] [/col] [/row] [/section] [section label=”nhận bẳng giá” bg_overlay=”rgba(22, 22, 22, 0.01)” padding=”65px”] [row style=”collapse” width=”custom” custom_width=”1200px”] [col span=”6″ span__sm=”12″ depth=”2″] [ux_banner bg=”1376″ bg_size=”original” effect=”snow”] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 20px” padding__sm=”0px 5px 0px 5px” align=”center” depth=”2″]

Form Đăng Ký

[divider width=”78px” height=”2px” margin=”-0.9em” color=”rgb(29, 11, 56)”] [gap height=”31px”] [contact-form-7 id=”786″] [/col] [/row] [/section] [row label=”FAQ” style=”collapse” width=”full-width” padding=”60px 60px 15px 60px” padding__sm=”66px 0px 57px 0px”] [col span__sm=”12″ margin=”-60px 0px 0px 0px” margin__sm=”-59px 0px 0px 0px” align=”left” bg_color=”rgb(237, 241, 247)” bg_radius=”10″] [row_inner width=”full-width”] [col_inner span__sm=”12″ align=”center”]

Câu hỏi thường gặp

[/col_inner] [/row_inner] [accordion] [accordion-item title=”File quy tắc bảo hiểm du lịch trong nước.”]

Xem quy tắc bảo hiểm du lịch trong nước hoặc tải về

Mẫu xem trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Mẫu giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm du lịch trong nước.”]

Xem Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm du lịch trong nước hoặc tải về

Mẫu xem trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm khách du lịch trong nước.”]

Xem Mẫu giấy bảo hiểm khách du lịch trong nước hoặc tải về

Mẫu xem trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Mẫu biên bản tường trình tai nạn bảo hiểm du lịch.”]

Xem Mẫu biên bản tường trình tai nạn du lịch trong nước hoặc tải về

Mẫu xem trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Quy Trình Bồi Thường Bảo Hiểm Du Lịch PVI?”]

Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần phải:

 • Thông báo cho Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc khách sạn hay tổ chức du lịch biết trong vòng 24 giờ.
 • Thực hiện những chỉ dẫn của Bảo hiểm PVI, khách sạn hoặc tổ chức du lịch.
 • Hotline tư vấn 24/7 hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi.
[/accordion-item] [accordion-item title=”Điểm Mua Bảo Hiểm Du Lịch PVI ở TP HCM”]

Bảo Hiểm PVI Thống Nhất: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM.

Liên hệ Hotline 0888 54 54 58 để được tư vấn toàn quốc.

[/accordion-item] [/accordion] [row_inner style=”collapse”] [col_inner span__sm=”12″ padding=”30px 0px 0px 0px” align=”center”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [title style=”center” text=”Sản phẩm liên quan”] [ux_pages style=”bounce” type=”slider” col_spacing=”small” depth=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_bullets=”true” auto_slide=”5000″ text_align=”center”]

Đánh giá 5 / 5. Bình chọn: 1243