Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24

[section label=”banner”] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”] [ux_banner bg=”495″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” video_sound=”true”] [text_box text_color=”dark” width=”100″ width__sm=”100″ padding=”8px 50px 0px 45px” position_x=”100″ position_y=”0″ position_y__md=”50″ text_align=”left”] [ux_text font_size__sm=”0.75″ line_height__sm=”1.25″]

Dịch vụ

 

bảo hiểm tai nạn 24/24 PVI

 

Chết do tai nạn: Chi trả bằng số tiền bảo hiểm.

Thương tật thân thể vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật và tối đa không quá số tiền bảo hiểm.

Thương tật thân thể tạm thời do tai nạn: Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.

[/ux_text] [gap height=”6px”] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_banner bg=”1301″ bg_size=”original” effect=”sparkle”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [section label=”nhận bẳng giá” bg_overlay=”rgba(22, 22, 22, 0.01)” padding=”65px” video_visibility=”visible”] [row style=”collapse” width=”custom” custom_width=”1200px”] [col span__sm=”12″ padding=”0px 300px 0px 300px” padding__sm=”0px 0px 0px 00px” align=”center” depth=”2″ depth_hover=”2″] [CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″]

Đặt Mua

[divider width=”78px” height=”2px” margin=”-0.9em” color=”rgb(29, 11, 56)”] [gap] [contact-form-7 id=”1814″] [/col] [/row] [/section] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”9px 0px 5px 0px” align=”center” bg_color=”rgb(64, 69, 128)” bg_radius=”5″ text_depth=”1″ depth=”1″ depth_hover=”1″] [ux_text text_align=”center”]

Thông tin cần biết khi tham gia Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24

[/ux_text] [/col] [/row] [section label=”Thông tin”] [row padding=”46px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″] [row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”496″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

1. Đối tượng mua bảo hiểm tai nạn 24/24

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Công dân Việt Nam từ đủ 1 tuổi đến 70 tuổi và người nước ngoài học tập, làm việc công tác tại VN.
 • Đối tượng tập trung: Công nhân xây dựng công trình, công nhân xí nghiệp, nhân viên công ty, giao hàng…
 • Không áp dụng cho người đang bị bệnh thần kinh.
 • Không áp dụng cho người đang bị bệnh tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(25, 203, 88)” color=”light”]

2. Phạm Vi Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24 PVI

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Tai nạn giao thông.
 • Tai nạn nghề nghiệp.

>> Tai nạn được định nghĩa là một lực bất ngờ ngoài ý muốn, từ bên ngoài tác động lên thân thể và là nguyên nhân trực tiếp gây thương tích.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”497″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”498″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

3. Quyền Lợi Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24 PVI

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Trường hợp chết sẽ được chi trả 100% số tiền bảo hiểm trên hợp đồng hoặc giấy chứng nhận.
 • Trường hợp thương tật thân thể vĩnh viễn được PVI chi trả theo “ Bảng tỷ lệ thương tật” ban hành của Bộ Tài Chính số “ 05/TC-BH ngày 02/01/1993.
 • Trường hợp thương tật thân thể tạm thời sẽ được PVI thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình điều trị, nhưng không quá bảng tỷ lệ thương tật.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

4. Phí Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24 PVI

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Phí bảo hiểm sẽ được giảm theo nhóm, khách hàng vui lòng liên hệ tư vấn viên (0888 54 54 58) để được tư vấn giảm phí.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”499″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 5 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”498″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(32, 122, 229)” color=”light”]

5. Ví Dụ về Quyền Lợi Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

VD minh hoạ:

Anh A mua bảo hiểm tai nạn PVI với hạn mức 100 triệu.

Anh A bị tại nạn:

 • Nếu bị gãy xương đùi : được chi trả số tiền 20% của 100 triệu đồng là 20 triệu đồng;
 • Nếu bị tử vong tại chỗ: chi trả 100 triệu đồng;
 • Nếu bị chấn thương sọ não dẫn đến rối loạn tâm thần hoặc tử vong: chi trả 100 triệu đồng.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 6 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(238, 20, 5)” color=”light”]

6. Cần Cung Cấp Thông Tin Gì Để Cấp Đơn

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Để cấp đơn, PVI cần:

 • Họ và Tên người được bảo hiểm.
 • Ngày tháng năm sinh người được bảo hiểm.
 • Thông tin công ty, địa chỉ, mã số thuế.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”499″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 7 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”498″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(23, 194, 9)” color=”light”]

7. Thủ Tục Mua Bảo Hiểm và Phương Thức Thanh Toán

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Khách hàng liên hệ Hotline 0888 54 54 58 để được tư vấn và cấp đơn toàn quốc.

Phương thức thanh toán:

 • Tiền mặt: Thanh toán sau khi nhận đơn.
 • Chuyển khoản.

Thông tin chuyển khoản:

 • CÔNG TY BẢO HIỂM PVI THỐNG NHẤT.
 • VIETCOMBANK – CHI NHÁNH HCM.
 • SỐ TÀI KHOẢN: 0071.001.271.086.

ĐẶT MUA NGAY

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section label=”Pricing” bg_color=”rgb(237, 241, 247)” padding=”80px” visibility=”hidden”] [gap height=”40px”] [row] [col span__sm=”12″ align=”center”]

Bảng giá bảo hiểm tai nạn 24/24 PVI

[gap] [row_inner style=”small” col_bg=”rgb(255,255,255)” v_align=”equal” padding=”40px 40px 40px 40px” padding__sm=”40px 40px 40px 40px” padding__md=”40px 20px 40px 20px”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ align=”left” bg_radius=”10″] [featured_box img=”524″ pos=”center”]

Đơn vị dưới 21 người

Phí (VNĐ/Người/Năm)

[/featured_box] [gap height=”10px”] [divider width=”100%” height=”2px” color=”rgb(39, 54, 71)”]
Phí Bảo Hiểm Số Tiền Bảo Hiểm
68.000 30.000.000
90.000 40.000.000
113.000 50.000.000
135.000 60.000.000
158.000 70.000.000
180.000 80.000.000
203.000 90.000.000
225.000  100.000.000 
 372.000   110.000.000 
405.000   120.000.000  
439.000   130.000.000  
473.000   140.000.000  
 507.000    150.000.000  
720.000  160.000.000 
 765.000    170.000.000  
 810.000    180.000.000  
855.000  190.000.000 
900.000 200.000.000
Thời hạn bảo hiểm: 12 Tháng

[/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ align=”left” bg_radius=”10″] [featured_box img=”523″ pos=”center”]

Đơn vị từ 21 người trở lên

Phí (VNĐ/Người/Năm)

[/featured_box] [gap height=”10px”] [divider width=”100%” height=”2px” color=”rgb(39, 54, 71)”]
Phí Bảo Hiểm Số Tiền Bảo Hiểm
50.000 30.000.000
66.000 40.000.000
83.000 50.000.000
99.000 60.000.000
116.000 70.000.000
132.000 80.000.000
149.000 90.000.000
165.000  100.000.000 
 273.000   110.000.000 
297.000   120.000.000  
322.000   130.000.000  
347.000   140.000.000  
 372.000    150.000.000  
528.000  160.000.000 
 561.000    170.000.000  
 594.000    180.000.000  
627.000  190.000.000 
660.000 200.000.000
Thời hạn bảo hiểm: 12 Tháng

[/col_inner] [/row_inner] [gap] [/col] [/row] [/section] [row label=”FAQ” style=”collapse” width=”full-width” padding=”60px 60px 60px 60px” padding__sm=”66px 10px 57px 10px”] [col span__sm=”12″ align=”left” bg_color=”rgb(237, 241, 247)” bg_radius=”10″] [row_inner] [col_inner span__sm=”12″ align=”center”]

Câu hỏi thường gặp

[/col_inner] [/row_inner] [accordion] [accordion-item title=”File Quy tắc bảo hiểm tai nạn cá nhân.”]

Xem quy tắc bảo hiểm tai nạn cá nhân Online hoặc tải về

Mẫu xem trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”File bảng tỷ lệ thương tật bảo hiểm tai nạn cá nhân.”]

Xem bảng tỷ lệ thương tật Online hoặc tải về

Mẫu xem trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Tải Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm tai nạn.”]

Xem giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm tai nạn Online hoặc tải về

Mẫu xem trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Tải biên bản tường trình bảo hiểm tai nạn.”]

Xem biên bản tường trình tai nạn Online hoặc tải về

Mẫu xem trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Thủ tục bồi thường bảo hiểm tai nạn 24/24 PVI như thế nào?”]

Thủ tục bao gồm:

 • Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm (hoặc bản sao trích danh sách người được bảo hiểm).
 • Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn.
 • Các chứng từ y tế liên quan đến việc điều trị : Giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu mổ, đơn thuốc, hóa đơn thanh toán chi phí y tế . . .
 • Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người được bảo hiểm chết).

**** Thời gian giải quyết hồ sơ: tối đa 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Những nguyên nhân không thuộc phạm vi bảo hiểm tai nạn 24/24 PVI ?”]

Những nguyên nhân dưới đây sẽ không thuộc phạm vi bồi thường:

 • Hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp.
 • Hậu quả của việc uống rượu, bia vượt quá nồng độ quy định của Luật An Toàn Giao Thông đường bộ hoặc các chất kích thích tương tự khác.
 • Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động hàng không (trừ khi với tư cách là hành khách), tham gia các cuộc diễn tập, huấn luyện quân sự, tham gia chiến đấu của các lực lượng vũ trang.
 • Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau, trừ khi được xác nhận đó là hành động tự vệ.
 • Cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật, xảy thai, bệnh nghề nghiệp, những tai biến trong quá trình điều trị bệnh và thai sản.
 • Ngộ độc thức ăn, đồ uống.
 • Điều trị thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế.
 • Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, đình công.
[/accordion-item] [/accordion] [row_inner style=”collapse”] [col_inner span__sm=”12″ padding=”30px 0px 0px 0px” align=”center”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [title style=”center” text=”Sản phẩm liên quan”] [ux_pages style=”bounce” type=”slider” col_spacing=”small” depth=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_bullets=”true” auto_slide=”5000″ text_align=”center”] [ux_banner bg=”1376″ bg_size=”original” effect=”snow” visibility=”hidden”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner]

Đánh giá 4.9 / 5. Bình chọn: 1431