Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế PVI

[section label=”banner”] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”] [ux_banner bg=”495″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” video_sound=”true”] [text_box text_color=”dark” width=”100″ width__sm=”100″ padding=”8px 50px 0px 45px” position_x=”100″ position_y=”0″ position_y__md=”50″ text_align=”left”] [ux_text font_size__sm=”0.75″ line_height__sm=”1.25″]

Dịch vụ

 

bảo hiểm du lịch quốc tế PVI

 

→ Bảo hiểm du lịch quốc tế PVI thiết kế cho tổ chức và cá nhân, được bảo vệ trong suốt chuyến du lịch của mình.

→ Ngoài ra PVI còn đáp ứng được nhu cầu xin VISA với mức phí thấp nhất phù hợp với yêu cầu của Lãnh sự.

[/ux_text] [gap] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_banner bg=”1299″ bg_size=”original” effect=”sparkle”] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [section label=”Giới thiệu” padding=”0px” visibility=”hide-for-small”] [row label=”giới thiệu 1″ h_align=”center”] [col span=”7″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_text font_size__sm=”1″]

Giới Thiệu Sơ Lược Về PVI

Những danh hiệu và giải thưởng mà PVI đã đạt được trong những năm qua là kết quả của sự nổ lực không ngừng nhằm đem đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng .

[/ux_text] [/col] [/row] [row label=”giới thiệu 2″ h_align=”center”] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”bounceInUp”] [featured_box img=”692″ img_width=”46″ pos=”center” font_size=”small”]

DANH HIỆU

Doanh nghiệp Bảo hiểm duy nhất được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”bounceInUp”] [featured_box img=”690″ img_width=”46″ pos=”center” font_size=”small”]

UY TÍN

Top 10 Doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ Uy Tín 3 năm liên tiếp 2017, 2018, 2019

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”bounceInUp”] [featured_box img=”688″ img_width=”46″ pos=”center” font_size=”small”]

XUẤT SẮC

Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2017, 2018.

[/featured_box] [/col] [/row] [gap height=”23px”] [/section] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”9px 0px 5px 0px” align=”center” bg_color=”rgb(64, 69, 128)” bg_radius=”5″ text_depth=”1″ depth=”1″ depth_hover=”1″] [ux_text text_align=”center”]

Thông tin cần biết khi tham gia Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế

[/ux_text] [/col] [/row] [section label=”Thông tin”] [row padding=”46px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″] [row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”496″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

1. Đối Tượng Mua Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế PVI?

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Người Việt Nam hoặc người Nước ngoài cư trú tại Việt Nam.
 • Độ tuổi: Từ 6 tuần – 80 tuổi.

Lưu ý: Trẻ em dưới 10 tuổi phải được một người từ 18 tuổi trở lên đi kèm

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(6, 201, 75)” color=”light”]

2. Quyền Lợi Khi Mua Bảo Hiểm Du Lịch PVI

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Chi phí y tế (phát sinh do tai nạn, ốm đau trong thời hạn bảo hiểm).
 • Điều trị ngoại trú: Tiền khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sỹ, tiền chụp X.quang và các xét nghiệm chuẩn đoán do bác sỹ chỉ định.
 • Tai nạn cá nhân.
 • Trợ cấp tiền mặt.
 • Chi phí cho thân nhân đi thăm.
 • Nhận hành lý chậm.
 • Mất giấy tờ thông hành.
 • Và còn nhiều quyền lợi bổ sung khác được thể hiện chi tiết trên đơn bảo hiểm.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”497″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”498″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

3. Phí Bảo Hiểm Du Lịch PVI

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • PVI thiết kế thành nhiều gói cho khách hàng chủ động chọn lựa, gói có phí càng cao thì quyền lợi càng tăng tương ứng.
 • Quý khách có thể kéo xuống để xem chi tiết
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

4. Thủ Tục Mua Bảo Hiểm và Phương Thức Thanh Toán

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Khách hàng liên hệ Hotline 0888 54 54 58 để được tư vấn và cấp đơn toàn quốc.

Phương thức thanh toán:

 • Tiền mặt: Thanh toán sau khi nhận đơn.
 • Chuyển khoản.

Thông tin chuyển khoản:

 • CÔNG TY BẢO HIỂM PVI THỐNG NHẤT.
 • VIETCOMBANK – CHI NHÁNH HCM.
 • SỐ TÀI KHOẢN: 0071.001.271.086.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”499″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section label=”Pricing Table 7″ bg_color=”rgb(245, 247, 251)” padding=”60px”] [row label=”Title”] [col span__sm=”12″ align=”center”]

Phí Bảo Hiểm Du Lịch PVI

[/col] [/row] [tabgroup style=”pills” nav_size=”large” align=”center”]
[row width=”full-width” h_align=”center” padding=”50px 50px 50px 50px” padding__sm=”50px 0px 50px 0px”] [col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”10″ align=”center” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_radius=”14″] [ux_text font_size=”0.75″]

Gói cơ bản

Chỉ từ 80.000đ 1-3 ngày

(Quyền lợi đến 200 triệu)

[/ux_text] [divider width=”100%” height=”2px” color=”rgb(111, 166, 212)”] [ux_text font_size__sm=”1″ line_height__sm=”1″]
Số ngày đi du lịch Phạm vi địa lý: Toàn cầu
CƠ BẢN 1Quyền lợi: 200 triệu VND CƠ BẢN 2Quyền lợi: 400 triệu VND CƠ BẢN 3Quyền lợi: 600 triệu VND
1-3 ngày 80.000 140.000 160.000
4-6 ngày 120.000 200.000 220.000
7-10 ngày 160.000 260.000 280.000
11-14 ngày 220.000 360.000 380.000
15-18 ngày 280.000 460.000 480.000
19-22 ngày 300.000  500.000  520.000
23-27 ngày 320.000 540.000 560.000
28-31 ngày 360.000 600.000 620.000
32-38 ngày 390.000 660.000 700.000
39-45 ngày 420.000 720.000 780.000
46-52 ngày 450.000 780.000 860.000
53-59 ngày  480.000 840.000 940.000
60-66 ngày 510.000 900.000 1.000.000
Một tuần tiếp theo (Không quá 180 ngày) 30.000 60.000 80.000
[/ux_text] [/col] [/row]
[row h_align=”center” padding=”50px 50px 50px 50px” padding__sm=”50px 0px 50px 0px”] [col span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”11″ align=”center” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_radius=”14″] [ux_text font_size=”0.75″]

Gói xin Visa

Chỉ từ 200.000đ 1-3 ngày

(Quyền lợi đến 200 triệu)

[/ux_text] [divider width=”100%” height=”2px” color=”rgb(111, 166, 212)”] [ux_text font_size__sm=”1″ line_height__sm=”1″]
Số ngày đi du lịch Phạm vi địa lý: Toàn cầu
PHỔ THÔNG – Quyền lợi: 1 Tỷ VND CAO CẤP – Quyền lợi: 1.4 Tỷ VND THƯỢNG HẠNG – Quyền lợi: 2 Tỷ VND
1-3 ngày 200.000 240.000 340.000
4-6 ngày 260.000 300.000 420.000
7-10 ngày 320.000 360.000 560.000
11-14 ngày 420.000 480.000 740.000
15-18 ngày 520.000 620.000 880.000
19-22 ngày 560.000 720.000  1.000.000
23-27 ngày 600.000 820.000  1.100.000
28-31 ngày 660.000 940.000  1.200.000
32-45 ngày 900.000 1.260.000  1.640.000
46-60 ngày 1.260.000 1.740.000  2.300.000
61-90 ngày 1.740.000 2.380.000  3.180.000
91-120 ngày  2.220.000 3.020.000 4.060.000
121-150 ngày 2.700.000 3.660.000 4.940.000
Một tuần tiếp theo (Không quá 180 ngày) 120.000 160.000 220.000
[/ux_text] [/col] [/row]
[/tabgroup] [/section] [section label=”lý do” bg_color=”rgba(228, 228, 228, 0.47)” padding=”28px” height=”300px” border=”0px 0px 6px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”] [row style=”collapse” width=”custom” custom_width=”1200px” h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”11″ align=”center”]

Lý Do Chọn Mua Bảo Hiểm Du Lịch PVI

———————–

 • PVI là công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam về thị phần.
 • Phí bảo hiểm cạnh tranh tốt.
 • Quyền lợi bảo hiểm rộng nhất trên thị trường.
 • Đáp ứng chuẩn thủ tục xin VISA.
 • Cấp đơn nhanh chóng, giao đơn miễn phí toàn quốc.
[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”3″ padding=”15px 15px 15px 15px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” visibility=”hide-for-medium”] [ux_image id=”705″ image_size=”original”] [/col] [/row] [/section] [section label=”nhận bẳng giá” bg_overlay=”rgba(22, 22, 22, 0.01)” padding=”65px”] [row style=”collapse” width=”custom” custom_width=”1200px”] [col span=”6″ span__sm=”12″ depth=”2″] [ux_banner bg=”1376″ bg_size=”original” effect=”snow”] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 20px” padding__sm=”0px 5px 0px 5px” align=”center” depth=”2″]

Form Đăng Ký

[divider width=”78px” height=”2px” margin=”-0.9em” color=”rgb(29, 11, 56)”] [gap height=”31px”] [contact-form-7 id=”786″] [/col] [/row] [/section] [row label=”FAQ” style=”collapse” width=”full-width” padding=”60px 60px 15px 60px” padding__sm=”66px 0px 57px 0px”] [col span__sm=”12″ margin=”-60px 0px 0px 0px” margin__sm=”-59px 0px 0px 0px” align=”left” bg_color=”rgb(237, 241, 247)” bg_radius=”10″] [row_inner width=”full-width”] [col_inner span__sm=”12″ align=”center”]

Câu hỏi thường gặp

[/col_inner] [/row_inner] [accordion] [accordion-item title=”File quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế.”]

Xem File quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế Online hoặc tải về

Mẫu xem trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm du lịch quốc tế.”]

Xem File giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm du lịch quốc tế Online hoặc tải về

Mẫu xem trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Giấy yêu cầu bảo hiểm người Việt Nam du lịch Nước ngoài.”]

Xem File giấy yêu cầu người Việt Nam du lịch Quốc Tế Online hoặc tải về

Mẫu xem trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Biên bản tường trình tai nạn du lịch.”]

Xem File bản tường trình tai nạn du lịch Quốc Tế Online hoặc tải về

Mẫu xem trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Quy Trình Bồi Thường Bảo Hiểm Du Lịch PVI?”]

Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần phải:

 • Thông báo cho Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc khách sạn hay tổ chức du lịch biết trong vòng 24 giờ.
 • Thực hiện những chỉ dẫn của Bảo hiểm PVI, khách sạn hoặc tổ chức du lịch.
 • Hotline tư vấn 24/7 hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi.
[/accordion-item] [accordion-item title=”Điểm Mua Bảo Hiểm Du Lịch PVI ở TP HCM”]

Bảo Hiểm PVI Thống Nhất: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM.

Liên hệ Hotline 0888 54 54 58 để được tư vấn toàn quốc.

[/accordion-item] [/accordion] [row_inner style=”collapse”] [col_inner span__sm=”12″ padding=”30px 0px 0px 0px” align=”center”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [title style=”center” text=”Sản phẩm liên quan”] [ux_pages style=”bounce” type=”slider” col_spacing=”small” depth=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_bullets=”true” auto_slide=”5000″ text_align=”center”]

Đánh giá 4.9 / 5. Bình chọn: 1231