PVI tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (23.01.1996 – 23.01.2021)

PVI Thống Nhất

PVI Thống Nhất

PVI Thống Nhất

PVI Thống Nhất

PVI Thống Nhất

PVI Thống Nhất

PVI Thống Nhất

PVI Thống Nhất

PVI Thống Nhất

PVI Thống Nhất

PVI Thống Nhất

PVI Thống Nhất

PVI Thống Nhất

PVI Thống Nhất

PVI Thống Nhất

 

Đánh giá 5 / 5. Bình chọn: 1