HƯỚNG DẪN SỬA/HỦY HỢP ĐỒNG/GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM

1. QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM ?

  • Quý khách bị Đại sứ quán từ chối cấp được Visa, nên có nhu cầu hủy Hợp đồng nhận bảo hiểm.
  • Xe của Quý khách đã bán và Quý khách có muốn hủy Hợp đồng bảo hiểm để lấy lại một phần phí bảo hiểm.
  • Các lý do cá nhân khác của Quý khách.

a. Thủ tục hủy Hợp đồng bảo hiểm như thế nào ?

Quý khách có nhu cầu hủy hợp đồng bảo hiểm của đơn hàng đã mua qua kênh trực tuyến vui lòng liên hệ hotline 24/7 của website: 0888 545458 để được hỗ trợ.

b. Trường hợp Quý khách muốn đơn phương muốn hủy Hợp đồng bảo hiểm ?

Đối với Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (ô tô, xe máy):

Theo quy định của Bộ tài chính, Quý khách chỉ được hủy giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong các trường hợp sau:

  • Xe bị thu hồi đăng ký và biển số theo quy định của pháp luật;
  • Xe hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật;
  • Xe bị mất có xác nhận của cơ quan công an;
  • Xe bị hỏng không sử dụng được hoặc bị phá hủy do tai nạn giao thông có xác nhận của cơ quan công an.

Trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Quý khách, PVI sẽ hoàn thiện thủ tục hoàn lại cho Quý khách 70% phần phí bảo hiểm của thời gian hủy bỏ.

Trường hợp xe tham gia bảo hiểm đã phát sinh tổn thất và PVI phải bồi thường, PVI không hoàn lại phí bảo hiểm.

Đối với Bảo hiểm vật chất ô tô:

Trường hợp Quý khách có nhu cầu đơn phương hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo trước 15 ngày cho PVI.

Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Quý khách, PVI sẽ làm thủ tục và hoàn lại cho Quý khách 80% phí bảo hiểm của thời gian bảo hiểm còn lại kể tử ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp xe tham gia bảo hiểm đã phát sinh tổn thất và PVI phải bồi thường, PVI không hoàn lại phí bảo hiểm.

Đối với Bảo hiểm vật chất xe máy:

Trường hợp Quý khách có nhu cầu đơn phương hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo trước 15 ngày cho PVI.

Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Quý khách, PVI sẽ làm thủ tục và hoàn lại cho Quý khách 80% phí bảo hiểm của thời gian bảo hiểm còn lại kể tử ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp xe tham gia bảo hiểm đã phát sinh tổn thất và PVI phải bồi thường, PVI không hoàn lại phí bảo hiểm.

Đối với Bảo hiểm cháy nổ xe máy:

Trường hợp Quý khách có nhu cầu đơn phương hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo trước 15 ngày cho PVI.

Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Quý khách, PVI sẽ làm thủ tục và hoàn lại cho Quý khách 70% phí bảo hiểm của thời gian bảo hiểm còn lại kể tử ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp xe tham gia bảo hiểm đã phát sinh tổn thất và PVI phải bồi thường, PVI không hoàn lại phí bảo hiểm.

Đối với Bảo hiểm sức khỏe toàn diện.

Trường hợp Quý khách có nhu cầu đơn phương hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo trước 30 ngày cho PVI.

Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Quý khách, PVI sẽ làm thủ tục và hoàn lại cho Quý khách 70% phí bảo hiểm của thời gian bảo hiểm còn lại kể tử ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp hợp đồng bảo hiểm của Quý khách đã phát sinh tổn thất và PVI phải bồi thường, PVI không hoàn lại phí bảo hiểm.

Đối với Bảo hiểm tai nạn 24/24:

Trường hợp Quý khách có nhu cầu đơn phương hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo trước 30 ngày cho PVI.

Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi nhận được thông báo của Quý khách, PVI sẽ làm thủ tục và hoàn lại cho Quý khách 80% phí bảo hiểm của thời gian bảo hiểm còn lại kể tử ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp hợp đồng bảo hiểm của Quý khách đã phát sinh tổn thất và PVI phải bồi thường, PVI không hoàn lại phí bảo hiểm.

Đối với Bảo hiểm du lịch quốc tế:

Đối với bảo hiểm du lịch quốc tế, Quý khách chỉ có thể hủy hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp Visa của Quý khách bị Đại sứ quán từ chối.

Trong trường hợp này, PVI sẽ hoàn lại cho Quý khách khoản phí bảo hiểm đã nộp sau khi khấu trừ số tiền là 100.000 VNĐ (5 USD) hoặc số tiền tương đương 20% phí bảo hiểm, tùy theo số nào lớn hơn. Quý khách phải cung cấp cho PVI văn bản từ chối Visa của Lãnh sự quán liên quan.

Trường hợp Quý khách đã bắt đầu chuyến đi, PVI không hoàn lại phí bảo hiểm.

Đối với Bảo hiểm du lịch trong nước:

Trường hợp Quý khách có nhu cầu đơn phương hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo trước 24 giờ cho PVI.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Quý khách, PVI sẽ làm thủ tục và hoàn lại cho Quý khách 70% phí bảo hiểm.

Trường hợp Quý khách đã bắt đầu chuyến đi, PVI không hoàn lại phí bảo hiểm.

Đối với Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân:

Trường hợp Quý khách có nhu cầu đơn phương hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo trước 15 ngày cho PVI.

Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Quý khách, PVI sẽ làm thủ tục và hoàn lại cho Quý khách 80% phí bảo hiểm của thời gian bảo hiểm còn lại kể tử ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp hợp đồng bảo hiểm đã phát sinh tổn thất và PVI phải bồi thường, PVI không hoàn lại phí bảo hiểm.

2. QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM ?

Quý khách có nhu cầu thay đổi thông tin hợp đồng bảo hiểm của đơn hàng đã mua qua kênh trực tuyến vui lòng liên hệ hotline 24/7 của website: 0888 545458 để được hỗ trợ.

Đánh giá 5 / 5. Bình chọn: 70