Bảo Hiểm Chung Cư Nhà Tư Nhân

Bảo Hiểm Chung Cư Nhà Tư Nhân
[section label=”banner”] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”] [ux_banner bg=”495″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” video_sound=”true”] [text_box text_color=”dark” width=”100″ width__sm=”100″ padding=”8px 50px 0px 45px” position_x=”100″ position_y=”0″ position_y__md=”50″ text_align=”left”] [ux_text font_size__sm=”0.75″ line_height__sm=”1.25″]

Dịch vụ

bảo hiểm chung cư – nhà tư nhân PVI

→ Theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ, chung cư là một trong những công trình phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

→ PVI cung cấp bảo hiểm nhà chung cư với mức phí chuẩn tối thiểu của Bộ tài chính là 0.05% .

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_banner bg=”1296″ bg_size=”original” effect=”sparkle” link=”https://pvithongnhat.com/san-pham/bao-hiem-chung-cu-nha-tu-nhan”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [row label=”tính phí bảo hiểm” visibility=”show-for-small”] [col span__sm=”12″] [CP_CALCULATED_FIELDS id=”7″] [/col] [/row] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”9px 0px 5px 0px” align=”center” bg_color=”rgb(64, 69, 128)” bg_radius=”5″ text_depth=”1″ depth=”1″ depth_hover=”1″] [ux_text text_align=”center”]

Thông tin cần biết khi tham gia Bảo Hiểm Chung Cư – Nhà Tư Nhân

[/ux_text] [/col] [/row] [section label=”Thông tin”] [row padding=”46px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″] [row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”496″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

1. Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân Là Gì?

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

PVI sẽ đền bù thiệt hại khi xảy ra các sự cố như cháy, nổ..đến căn nhà của mình, bao gồm cả chung cư hay nhà phố.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(15, 229, 90)” color=”light”]

2. Các Rủi Ro Được Bảo Hiểm Đối Với Bảo Hiểm Nhà

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Rủi ro 1: Cháy, nổ, sét đánh trực tiếp;
 • Rủi ro 2: Giông, bão, lốc;
 • Rủi ro 3: Nước tràn bể chứa nước, đường ống nước, hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”497″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”498″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

3. Giá Bảo Hiểm Nhà Chung Cư PVI?

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Phí Bảo Hiểm = Giá Trị Nhà X Tỷ Lệ Phí.

 • Giá trị nhà: Giá trị ước tính thực tế tại thời điểm mua bảo hiểm.
 • Tỷ lệ phí: Tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ được quy định tại Nghị định này là 0,05%/năm đối với chung cư có hệ thống chữa cháy tự động và 0,1%/năm đối với chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

4. Ví Dụ Cách Tính Phí Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân PVI.

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Anh A có căn chung cư Vinhome giá là 4 tỷ, nhà có hệ thống chữa cháy tự động, mua bảo hiểm PVI 1 năm.

Phí bảo hiểm là:

4 tỷ X 0.05% = 2.000.000 VNĐ

( Phí chưa bao gồm VAT).

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”499″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 5 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”498″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

5. “Trốn” mua bảo hiểm cháy nổ chung cư, mức phạt thế nào?

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Trước đây, theo Nghị định 52/2012/NĐ-CP của Chính phủ, những trường hợp thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc mà không mua sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng – 30 triệu đồng.
 • Hiện nay, Nghị định 167/2013/NĐ-CP đang được áp dụng, thay thế cho Nghị định 52 nêu trên. Theo đó, tăng mức phạt đối với trường hợp phải mua bảo hiểm cháy nổ mà không mua sẽ bị phạt từ 30 triệu đồng – 50 triệu đồng.
 • Mức phạt nêu trên cũng được áp dụng đối với trường hợp mua bảo hiểm cháy, nổ không đúng quy tắc, biểu phí do Bộ Tài chính ban hành.
 • Dù pháp luật đã có quy định rõ ràng về nghĩa vụ mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và mức phạt vi phạm nhưng hiện nay, không phải chung cư nào cũng mua bảo hiểm cháy, nổ.
 • Để siết chặt quản lý với vấn đề này, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 29/CT-TTg, trong đó yêu cầu Bộ Công an phải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Danh mục các dự án nhà chung cư không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 6 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

6. Thủ Tục Mua Bảo Hiểm Nhà Chung Cư PVI?

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Khách hàng liên hệ Hotline 0888 54 54 58 để được tư vấn và cấp đơn toàn quốc.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”499″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 7 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”498″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

7. Phương Thức Thanh Toán

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Tiền mặt: Thanh toán sau khi nhận đơn.
 • Chuyển khoản.

Thông tin chuyển khoản:

 • CÔNG TY BẢO HIỂM PVI THỐNG NHẤT.
 • VIETCOMBANK – CHI NHÁNH HCM.
 • SỐ TÀI KHOẢN: 0071.001.271.086.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section label=”lý do” bg_color=”rgba(228, 228, 228, 0.47)” padding=”28px” height=”300px” border=”0px 0px 6px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”] [row style=”collapse” width=”custom” custom_width=”1200px” h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”11″ align=”center”]

Tại Sao Chọn Mua Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân PVI

———————–

 • PVI là đơn vị uy tín hàng đầu Việt Nam, luôn chiếm giữ vị trí số 1 thị phần.
 • Hệ thống bồi thường chuyên nghiệp, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng kịp thời.
 • Phí bảo hiểm ưu đãi hàng đầu thị trường.
[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”3″ padding=”15px 15px 15px 15px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” visibility=”hide-for-medium”] [ux_image id=”705″ image_size=”original”] [/col] [/row] [/section] [section label=”nhận bẳng giá” bg_overlay=”rgba(22, 22, 22, 0.01)” padding=”65px”] [row style=”collapse” width=”custom” custom_width=”1200px”] [col span=”6″ span__sm=”12″ depth=”2″] [ux_banner bg=”1376″ bg_size=”original” effect=”snow”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 20px” padding__sm=”0px 5px 0px 5px” align=”center” depth=”2″]

Form Đăng Ký

[divider width=”78px” height=”2px” margin=”-0.9em” color=”rgb(29, 11, 56)”] [gap height=”31px”] [contact-form-7 id=”786″] [/col] [/row] [/section] [row label=”FAQ” style=”collapse” width=”full-width” padding=”60px 60px 15px 60px” padding__sm=”66px 0px 57px 0px”] [col span__sm=”12″ margin=”-60px 0px 0px 0px” margin__sm=”-59px 0px 0px 0px” align=”left” bg_color=”rgb(237, 241, 247)” bg_radius=”10″] [row_inner width=”full-width”] [col_inner span__sm=”12″ align=”center”]

Câu hỏi thường gặp

[/col_inner] [/row_inner] [accordion] [accordion-item title=”Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro căn hộ chung cư”]

Tải File quy tắc Bảo hiểm mọi rủi ro căn hộ chung cư hoặc xem Online

Xem mẫu trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Giấy yêu cầu bảo hiểm mọi rủi ro căn hộ chung cư”]

Tải Giấy yêu cầu bồi thường Bảo hiểm mọi rủi ro căn hộ chung cư hoặc xem Online

Xem mẫu trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Tài liệu chương trình bảo hiểm mọi rủi ro căn hộ chung cư”]

Xem Chương trình Bảo hiểm mọi rủi ro căn hộ chung cư hoặc tải File

Xem mẫu trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Quy tắc bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân”]

Tải File Quy tắc bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân hoặc xem Online

Xem mẫu trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Giấy yêu cầu bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân”]

Tải Giấy yêu cầu bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân hoặc xem Online

Xem mẫu trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Biểu phí bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân”]

Xem Biểu phí bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân hoặc tải File

Xem mẫu trước

PVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Quy Trình Khi Xảy Ra Tổn Thất.”]
 • Nếu có cháy, báo ngay cho cảnh sát PCCC đến cứu chữa và lập biên bản, bảo vệ hiện trường tổn thất.
 • Thông báo ngay cho Bảo hiểm PVI bằng phương tiện nhanh nhất và sau đó trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất, phải xác nhận lại bằng văn bản.
 • Kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại, cứu chữa và bảo vệ tài sản.
 • Trường hợp thiệt hại do người có hành động ác ý, do trộm cắp phải báo ngay cho cơ quan công an biết.
 • NĐBH phải ngay lập tức thông báo đến Bảo hiểm PVI và thực hiện mọi biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm giảm thiểu tổn thất. Phối hợp cùng Bảo hiểm PVI hoặc đơn vị được chỉ định giám định tổn thất của Bảo hiểm PVI thu thập chứng từ cùng các giấy tờ liên quan để hoàn tất hồ sơ bồi thường.
[/accordion-item] [/accordion] [row_inner style=”collapse”] [col_inner span__sm=”12″ padding=”30px 0px 0px 0px” align=”center”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [title style=”center” text=”Sản phẩm liên quan”] [ux_pages style=”bounce” type=”slider” col_spacing=”small” depth=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_bullets=”true” auto_slide=”5000″ text_align=”center”]

Đánh giá 4.9 / 5. Bình chọn: 1428