Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện
[section label=”banner”] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”] [ux_banner bg=”495″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” video_sound=”true”] [text_box text_color=”dark” width=”100″ width__sm=”100″ padding=”8px 50px 0px 45px” position_x=”100″ position_y=”0″ position_y__md=”50″ text_align=”left”] [ux_text font_size__sm=”0.75″ line_height__sm=”1.25″]

Dịch vụ

 

bảo hiểm CHĂM SÓC sức khỏe TOÀN DIỆN

 

→ Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ toàn diện được PVI thiết kế danh cho các nhân và gia đình.

→ Nâng cao dịch vụ khám chữa bệnh, an tâm tận hưởng cuộc sống.

[/ux_text] [gap] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_banner bg=”1768″ effect=”sparkle”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section]

Chọn xem Biểu phí và Quyền lợi

[section label=”Pricing Table 7″ bg_color=”rgb(15, 86, 228)” dark=”true” padding=”10px” padding__sm=”14px”] [tabgroup style=”outline” nav_size=”large” align=”center”]
[row style=”collapse” width=”full-width” h_align=”center” padding=”50px 0px 50px 0px” padding__sm=”50px 0px 50px 0px”] [col span__sm=”12″ span__md=”10″ align=”center” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_radius=”14″] [ux_text font_size=”0.75″]

BIỂU PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN PVI

[/ux_text] [divider width=”100%” height=”2px” color=”rgb(111, 166, 212)”] [ux_text font_size__sm=”1″ line_height__sm=”1″]

biểu phí bảo hiểm pvi care [/ux_text] [/col] [/row]

[row style=”collapse” width=”full-width” h_align=”center” padding=”50px 0px 50px 0px” padding__sm=”50px 0px 50px 0px”] [col span__sm=”12″ span__md=”11″ align=”center” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_radius=”14″] [ux_text font_size=”0.75″]

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN PVI

[/ux_text] [divider width=”100%” height=”2px” color=”rgb(111, 166, 212)”] [ux_text font_size__sm=”1″ line_height__sm=”1″]

quyền lợi pvi care [/ux_text] [/col] [/row]

[/tabgroup] [/section] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”9px 0px 5px 0px” align=”center” bg_color=”rgb(64, 69, 128)” bg_radius=”5″ text_depth=”1″ depth=”1″ depth_hover=”1″] [ux_text text_align=”center”]

Thông tin cần biết khi tham gia Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện

[/ux_text] [/col] [/row] [section label=”Thông tin”] [row padding=”46px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″] [row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”496″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

1. Đối Tượng Mua Bảo Hiểm Sức Khoẻ?

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Người được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 01 đến 60 tuổi (tính theo lần sinh nhật gần nhất).
 • Trẻ em dưới 18 tuổi chỉ được nhận bảo hiểm với điều kiện phải tham gia bảo hiểm cùng Hợp đồng với Bố và/hoặc Mẹ, và Số tiền bảo hiểm phải bằng hoặc thấp hơn Số tiền bảo hiểm của Bố và/hoặc Mẹ

Bảo hiểm PVI không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sau:

 • Người đang bị bệnh tâm thần, bệnh phong, ung thư
 • Người bị tàn tật hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên
 • Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(15, 210, 84)” color=”light”]

2. Lợi Ích Khi Mua Bảo Hiểm Sức Khoẻ Toàn Diện PVI?

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Khám chữa bệnh tại các bệnh viện Quốc tế.
 • Sử dụng phòng khám dịch vụ, không giới hạn thuốc điều trị.
 • Mở rộng các quyền lợi như thai sản, chăm sóc răng, tai nạn…
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”497″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”498″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

3. Phí Bảo Hiểm

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Bạn có thể tham khảo phí bảo hiểm bên trên hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline 0888 545458 để tư vấn cụ thể cho trường hợp của bạn.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

4. Ví Dụ Cách Tính Phí

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A 35 tuổi mua cả NỘI TRÚNGOẠI TRÚ Chương trình 3.

Cách tính phí là:

 • Phí nội trú ( Xem bảng A ): 979.450 VNĐ
 • Phí ngoại trú ( Xem bảng B): 4.032.800 VNĐ
 • Tổng phí: 5.012.250 VNĐ.

Nội trú: Hiểu đơn giản là Nhập viện hơn 24h.

Ngoại trú: Là khám bệnh trong ngày.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”499″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 5 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”498″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

5. Mua Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khoẻ Cần Thông Tin Gì?

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Quý khách liên hệ Hotline 0888 54 54 58 để được tư vấn phí và cấp hợp đồng.
 • Giấy tờ cần CMND, Khai sinh nếu mua cho trẻ dưới 18 tuổi.
 • Lưu ý: trẻ dưới 18 tuổi phải mua chung với bố hoặc mẹ
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 6 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

6. Phương Thức Thanh Toán

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
 • Tiền mặt: Thanh toán sau khi nhận đơn.
 • Chuyển khoản.

Thông tin chuyển khoản:

 • CÔNG TY BẢO HIỂM PVI THỐNG NHẤT.
 • VIETCOMBANK – CHI NHÁNH HCM.
 • SỐ TÀI KHOẢN: 0071.001.271.086.
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”499″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section label=”lý do” bg_color=”rgba(228, 228, 228, 0.47)” padding=”28px” height=”300px” border=”0px 0px 6px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”] [row style=”collapse” width=”custom” custom_width=”1200px” h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”11″ align=”center”]

Lý Do Chọn Mua Bảo Hiểm Sức Khỏe PVI

———————–

 • Nhà Bảo hiểm có uy tín, năng lực và chất lượng hàng đầu Việt nam
 • Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và tận tụy.
 • Hệ thống bệnh viện chất lượng cao trên toàn quốc.
 • Giải quyết bồi thường minh bạch, nhanh chóng và chính xác.
 • Sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn 24/7 bởi Văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng Bảo hiểm con người phía Bắc, phía Nam và hotline 1900 54 54 58.
[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”3″ padding=”15px 15px 15px 15px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” visibility=”hide-for-medium”] [ux_image id=”705″ image_size=”original”] [/col] [/row] [/section] [section label=”nhận bẳng giá” bg_overlay=”rgba(22, 22, 22, 0.01)” padding=”65px” padding__sm=”0px”] [row style=”collapse” width=”custom” custom_width=”1200px”] [col span=”6″ span__sm=”12″ depth=”2″] [ux_banner bg=”1376″ bg_size=”original” effect=”snow”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 20px” padding__sm=”0px 5px 0px 5px” align=”center” depth=”2″]

Form Đăng Ký

[divider width=”78px” height=”2px” margin=”-0.9em” color=”rgb(29, 11, 56)”] [gap height=”31px”] [contact-form-7 id=”786″] [/col] [/row] [/section] [row label=”FAQ” style=”collapse” width=”full-width” padding=”60px 60px 15px 60px” padding__sm=”66px 0px 57px 0px”] [col span__sm=”12″ margin=”-60px 0px 0px 0px” margin__sm=”0 0px 0px 0px” align=”left” bg_color=”rgb(237, 241, 247)” bg_radius=”10″] [row_inner width=”full-width”] [col_inner span__sm=”12″ align=”center”]

Câu hỏi thường gặp

[/col_inner] [/row_inner] [accordion] [accordion-item title=”Tải File Quy tắc bảo hiểm sức khỏe PVI Care”]

Xem Quy tắc bảo hiểm sức khỏe PVI Care online hoặc tải File pdf

Mẫu xem trước
quy tắc pvi care

[/accordion-item] [accordion-item title=”Tải Mẫu giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm”]

Xem Mẫu giấy yêu cầu bồi thường Online hoặc tải File Word

Mẫu xem trướcPVI Thống Nhất

[/accordion-item] [accordion-item title=”Tải Mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện”]

Xem Mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện Online hoặc tải File Word

Mẫu xem trước

Giấy yêu cầu bảo hiểm sức khỏe toàn diện

[/accordion-item] [accordion-item title=”Tải Mẫu biên bản tường trình tai nạn”]

Xem Mẫu biên bản tường trình tai nạn Online hoặc tải File Word

Mẫu xem trướcBiên bản tường trình tai nạn

[/accordion-item] [accordion-item title=”Thời Gian Chờ Trong Bảo Hiểm Sức Khoẻ PVI Care”]
 • 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật (bao gồm cả thời gian phát bệnh cho đến khi kết thúc đợt điều trị/tính theo thời điểm có bệnh, không tính theo thời điểm điều trị).
 • 90 ngày đối với biến chứng thai sản như định nghĩa kể từ ngày tham gia bảo hiểm.
 • Đối với sinh nở: Quyền lợi bảo hiểm này được chi trả với điều kiện sau 635 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.
 • 365 ngày đối với bệnh có sẵn.
 • 365 ngày đối với bệnh đặc biệt theo định nghĩa.
 • 180 ngày đối với trẻ em đến 6 tuổi : bệnh viêm phế quản, tiểu phế quản, viêm phổi các loại.
[/accordion-item] [accordion-item title=”Phương Thức Chi Trả Bồi Thường”]
 • Lấy các chứng từ ở Bệnh viện, lưu ý yêu cầu bệnh viện xuất hoá đơn.
 • Liên hệ trung tâm bồi thường 1900 54 54 58 để được hướng dẫn gửi hồ sơ về trung tâm.
 • Trong vòng 15 ngày sẽ nhận được tiền bảo hiểm.
[/accordion-item] [/accordion] [row_inner style=”collapse”] [col_inner span__sm=”12″ padding=”30px 0px 0px 0px” align=”center”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [title style=”center” text=”Sản phẩm liên quan”] [ux_pages style=”bounce” type=”slider” col_spacing=”small” depth=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_bullets=”true” auto_slide=”5000″ text_align=”center”]

Đánh giá 4.9 / 5. Bình chọn: 1979