Các hành vi bị nghiêm cấm đối với đại lý bảo hiểm như thế nào để đảm bảo lợi ích cho khách hàng?

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, luật pháp nghiêm cấm đại lý bảo hiểm có những hành vi làm tổn hại đến lợi ích của khách hàng và cạnh tranh không lành mạnh. Mục 6 Điều 47, điểm 4 Thông tư 124/2012/TT-BTC quy định rõ các hành vi bị cấm đối với đại […]

Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm bắt buộc phải có những nội dung gì?

Điều 32 Nghị định 45 quy định: “Chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 1. Kiến thức chung về bảo hiểm; 2. Trách nhiệm của đại lý, đạo đức hành nghề đại lý; 3. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; 4. Nội dung của sản […]

Điều kiện để một cá nhân hoặc tổ chức có thể hoạt động đại lý bảo hiểm?

Hoạt động đại lý là hoạt động có điều kiện. Chỉ có người đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định của pháp luật mới được hoạt động đại lý. Điều 86 Luật KDBH quy định: “1. Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây: a) […]

Đại lý bảo hiểm là ai? Đại lý bảo hiểm được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền thực hiện các hoạt động nào?

Điều 84 Luật KDBH quy định: “Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có […]

Rủi Ro Và Những Khái Niệm Liên Quan Trong Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ

Rủi ro là khái niệm đầu tiên cần đề cập khi nói về bảo hiểm vì rủi ro và bảo hiểm gắn liền với nhau như hình với bóng, có rủi ro mới có bảo hiểm. Vậy rủi ro là gì? 1. Định nghĩa: Rủi ro là một điều không may mắn, không lường trước […]

Phân Loại Các Loại Hình Bảo Hiểm Bạn Cần Biết

So với thời điểm sơ khai của hoạt động bảo hiểm với chỉ duy nhất một loại hình bảo hiểm là bảo hiểm hàng hải thì đến thời điểm hiện tại, có rất nhiều các loại hình bảo hiểm khác nhau được khai thác phục vụ cho mọi mặt đời sống xã hội. Để quản […]

Vai trò của Bảo hiểm với đời sống Kinh Tế – Xã Hội

Trong đà phát triển của nền kinh tế hiện nay, Bảo hiểm ngày càng chứng mính được vai trò quan trọng của mình đối với đời sống kinh tế xã hội. Vai trò quan trọng của bảo hiểm với tư cách là một loại hình dịch vụ tài chính và là một trong những cơ […]

Các Nguyên Tắc Trong Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ

1. Nguyên tắc trung thực tuyệt đối (utmost good faith): Tất cả các giao dịch kinh doanh cần được thực hiện trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, trung thực tuyệt đối. Cả người được bảo hiểm và người bảo hiểm đều phải trung thực trong tất cả các nội dung liên quan đến giao […]

Lịch Sử Ra Đời Của Ngành Bảo Hiểm

Trong nền kinh tế hiện nay, Bảo hiểm là một ngành dịch vụ đang phát triển rất mạnh mẽ và thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong đời sống cũng như tác động tới các ngành khác trong xã hội. Tuy nhiên, cho đến nay, người ta vẫn chưa thể xác định […]

Bộ Công an chỉ đạo mở cao điểm xử lý chủ xe không có bảo hiểm bắt buộc

Bộ Công an yêu cầu lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Từ 1.3.2021, Xe Máy Điện Chính Thức Phải Mua Bảo Hiểm Mua Bảo Hiểm Xe Máy – Có Ngay Sau 3 Phút Ngày 22/3/2021, Bộ […]