Hợp tác bán bảo hiểm xe máy với Công nghệ 4.0

PVI Thống Nhất

Từ ngày 1/3/2021 với Nghị định 03 BTC ra đời. Giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy giấy sẽ được thay bằng giấy chứng nhận điện tử. Nghị định 03 với xu hướng công nghệ  Sự thay đổi này mang đến thách thức với các đại lý bán bảo hiểm xe máy truyền thống (cây […]