Cư dân có Bắt buộc phải mua Bảo hiểm Cháy nổ nhà chung cư không?

Cư dân có bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư không? Khi vận hành tòa nhà không có ban quản trị cư dân mà là ban quản trị chủ đầu tư tạm thời. Có khu vực chung (sử dụng chung tòa nhà như hành lang và thang máy) và khu vực […]

Nhà đầu tư hay Người mua nhà nên mua Bảo hiểm cháy nổ?

Nhà đầu tư hay người mua nhà nên mua bảo hiểm cháy cháy nổ? Có bắt buộc phải mua bảo hiểm hỏa hoạn không? Nghĩa vụ đóng bảo hiểm cháy nổ. Chủ đầu tư cần đảm bảo các yêu cầu nhất định, trong đó có phòng cháy chữa cháy để tiến hành xây dựng nhà […]

Mức phí Bảo hiểm cháy nổ chung cư 2022

Theo quy định tại Điều 1 Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 97/2021 / NĐCP (có hiệu lực từ ngày 23/12/2021) quy định rõ mức phí bảo hiểm cháy nổ chung cư, đóng bảo hiểm / năm đối với nhà ở chung, nhà ở, tập thể, ký túc xá có […]

Phí bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc

Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Phí bảo hiểm = Giá trị tài sản X Tỷ lệ phí. Bảng tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của các cơ sở. STT Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ Mức khấu trừ(loại) Tỷ lệ phí bảo hiểm/năm (%) 1 Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung […]

Nghị định 23 về Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

nghị định 23 về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ——- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ——–                                            Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM […]

Bảo Hiểm Cháy Nổ Khách Sạn

Khách sạn là đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Thông tư 23 của Bộ Tài Chính, quyền lợi chính của chương trình bảo hiểm này là được bồi thường khi có rủi ro xảy ra là cháy và nổ thuộc phạm vi bảo hiểm. 1. Bảo hiểm cháy […]

Mua Bảo Hiểm Cháy Nổ Chung Cư VinHomes ở Hà Nội

Bảo hiểm nhà chung cư Vinhomes Hà Nội

Ngôi nhà là tài sản lớn, là thành quả tích lũy trong thời gian dài của bạn và gia đình. Thành quả đó sẽ bền lâu và sẽ tiếp tục phát triển nếu bạn luôn có những phương án để bảo vệ nó trước những rủi ro không lường trước được trong cuộc sống. Nếu […]