Mức phí Bảo hiểm cháy nổ chung cư 2022

Theo quy định tại Điều 1 Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 97/2021 / NĐCP (có hiệu lực từ ngày 23/12/2021) quy định rõ mức phí bảo hiểm cháy nổ chung cư, đóng bảo hiểm / năm đối với nhà ở chung, nhà ở, tập thể, ký túc xá có […]

Phí bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc

Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Phí bảo hiểm = Giá trị tài sản X Tỷ lệ phí. Bảng tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của các cơ sở. STT Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ Mức khấu trừ(loại) Tỷ lệ phí bảo hiểm/năm (%) 1 Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung […]

Mua Bảo Hiểm Cháy Nổ Chung Cư VinHomes ở Hà Nội

Bảo hiểm nhà chung cư Vinhomes Hà Nội

Ngôi nhà là tài sản lớn, là thành quả tích lũy trong thời gian dài của bạn và gia đình. Thành quả đó sẽ bền lâu và sẽ tiếp tục phát triển nếu bạn luôn có những phương án để bảo vệ nó trước những rủi ro không lường trước được trong cuộc sống. Nếu […]