Bảo hiểm PVI – 25 năm một chặng đường vững bước đi lên

25 năm và những đổi thay Ngày 18/12/1993 Nghị định số 100-CP về hoạt động kinh doanh bảo hiểm được Chính phủ ban hành, mở ra sự phát triển mới của ngành bảo hiểm Việt Nam. Ngày 23/01/1996 sau nhiều nỗ lực chuẩn bị Công ty cổ phần PVI chính thức ra đời với khởi […]

Chủ tịch HĐTV Bảo hiểm PVI: Sứ mệnh là bảo hiểm cho các doanh nghiệp và từng cá nhân!

Sự khác biệt là khi các doanh nghiệp bảo hiểm khác chỉ đơn thuần nhận bảo hiểm cho khách hàng, thì đồng hành để tư vấn, đưa ra các giải pháp quản lý rủi ro cho khách hàng đã là bản sắc riêng có của PVI từ khi mới hình thành. Và cách đây 10 […]

Ưu đãi mới cho chương trình bảo hiểm hưu trí Người lao động

Đây là chương trình phúc lợi do Bảo hiểm PVI phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Sunlife Việt Nam nhằm duy trì sự ổn định, nâng cao đời sống của Người lao động khi nghỉ hưu, đồng thời nâng trách nhiệm và sự gắn kết của các cấp lãnh đạo, Người lao động với […]

Ấn tượng con số ngày đầu cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử

Ngày 01/3/2021, Nghị định 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 04/2021/TT-BTC của Bộ tài chính về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của Chủ xe cơ giới đã chính thức có hiệu lực thi hành. Nghị định mới có một số thay đổi rõ rệt, tạo thuận lợi hơn cho người tham […]

Các hành vi phạm các quy định về đại lý bảo hiểm sẽ được xử phạt như thế nào?

Theo điều 24 Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về đại lý bảo hiểm như sau: 1. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như sau: a) Làm đại lý cho doanh […]

Các hành vi bị nghiêm cấm đối với đại lý bảo hiểm như thế nào để đảm bảo lợi ích cho khách hàng?

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, luật pháp nghiêm cấm đại lý bảo hiểm có những hành vi làm tổn hại đến lợi ích của khách hàng và cạnh tranh không lành mạnh. Mục 6 Điều 47, điểm 4 Thông tư 124/2012/TT-BTC quy định rõ các hành vi bị cấm đối với đại […]

Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm bắt buộc phải có những nội dung gì?

Điều 32 Nghị định 45 quy định: “Chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 1. Kiến thức chung về bảo hiểm; 2. Trách nhiệm của đại lý, đạo đức hành nghề đại lý; 3. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; 4. Nội dung của sản […]

Điều kiện để một cá nhân hoặc tổ chức có thể hoạt động đại lý bảo hiểm?

Hoạt động đại lý là hoạt động có điều kiện. Chỉ có người đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định của pháp luật mới được hoạt động đại lý. Điều 86 Luật KDBH quy định: “1. Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây: a) […]

Đại lý bảo hiểm là ai? Đại lý bảo hiểm được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền thực hiện các hoạt động nào?

Điều 84 Luật KDBH quy định: “Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có […]

Rủi Ro Và Những Khái Niệm Liên Quan Trong Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ

Rủi ro là khái niệm đầu tiên cần đề cập khi nói về bảo hiểm vì rủi ro và bảo hiểm gắn liền với nhau như hình với bóng, có rủi ro mới có bảo hiểm. Vậy rủi ro là gì? 1. Định nghĩa: Rủi ro là một điều không may mắn, không lường trước […]